f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2566 536/60/66/107 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
32 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2566 536/60/66/106 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
33 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 23/05/2566 536/35/66/090 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
34 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2566 536/60/66/089 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
35 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2566 536/60/66/088 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
36 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2566 536/35/66/078 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาถนนเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว การปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย กม.75+200 - กม.77+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2566 คค 06015(พ1)/20/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
38 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2566 536/35/66/072 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
39 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW) จำนวน 579.830 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2566 536/66/031 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
40 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 15/03/2566 คค 06015 (พ.1)/19/66 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
41 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2566 536/60/66/070 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
42 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0101 ตอน น่าน - น้ำใส ระหว่าง กม.2+000 - กม.9+200 ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าล้อ - เมืองหลวง ระหว่าง กม.15+000 - กม.22+100 (เป็นช่วง ๆ ) 13/03/2566 536/66/054 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
43 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator 360 ํ) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.99+000 - กม.114+350 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2566 536/66/053 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
44 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566 536/35/66/061 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
45 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุม 0500 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.359+275 - กม.359+557 LT. 22/02/2566 คค 06015(พ1)/18/2566 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 278 รายการ