f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2566 536/60/67/013 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
17 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2566 536/35/67/009 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
18 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2566 536/35/67/004 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
19 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2566 536/35/67/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
20 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทั้ง ๒ ข้างทาง สายทางในความรับผิดชอบ ของหมวดทางหลวงนาน้อย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 536/66/056 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
21 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2566 536/35/66/143 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
22 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2566 536/35/66/140 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
23 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2566 536/35/66/133 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
24 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน สวนป่า-สะพานพญาวัด ระหว่าง กม.339+200-กม.340+330 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/07/2566 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
25 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2566 536/35/66/132 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
26 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2566 536/60/66/126 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
27 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล-หลักลาย ระหว่าง กม.13+000-กม.47+150 และทางหลวงหมายเลข 1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำใส-น้ำตวง ระหว่าง กม.14+000-กม.87+281 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2566 536/66/045 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
28 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2566 536/35/66/116 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
29 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2566 536/60/66/113 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
30 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2566 536/60/66/108 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 278 รายการ