f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
ลงวันที่ 15/08/2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายสกล กาญจนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าหมวดทางหลวงเวียงสา นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ แปลงปลูกขนาด 1 ไร่ บ้านปางสา หมู่ 3 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


'