f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
ลงวันที่ 12/08/2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด ร่วมพิธีตักบาตรถวายพราะราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีนายวิบูรย์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
และเวลา 18.00 น. นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงศ์ ปิยะโกศล หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่จริม พร้อมด้วยนายรัชชุพงษ์ วงศาเคน หัวหน้างานปรับซ่อม นางอรนุช มหายศนันท์ หัวหน้างานพัสดุ นายอนันท์ นำพล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราขการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสงฆ์น่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

'