f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
ร่วมกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ
ลงวันที่ 12/08/2565

หมวดทางหลวงเวียงสา ร่วมกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ(Big Cleaning Day)เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


'