f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2565
ลงวันที่ 12/04/2565

นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีตำรวจทางหลวง ร่วมทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ( ระหว่าง วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ) ณ จุดบริการทั่วไทย หน้าแขวงทางหลวงน่านที่ 1


'