f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 23/10/2564

นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) อ.เมือง จ.น่าน


'