f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Nan1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงในความควบคุม ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางและยุทธศาสตร์จังหวัด
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
ลงวันที่ 25/05/2564
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยมีรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 (ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายวิศวกรรม) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ น่านที่ 1 ร่วมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ใน ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล – หลักลาย ระหว่าง กม.38+000- กม.38+500

'